Kategorier

Arkiv

Generalforsamling 2014 – tirsdag d. 6. maj i Stakladen

Spisning kl.18.00 – 18.45 Tilmeld dig til spisning her:
(Max 320 kan deltage i spisning, efter princippet først til mølle. Men alle kan deltage i selve generalforsamlingen som begynder kl. 19.00)

Dagsorden

1) Oplæsning af generalforsamlingens forretningsorden
2) Valg af dirigent
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fremlæggelse af budget for det kommende år
og fastsættelse af kontingentet.
7) Valg til bestyrelsen
8) Valg af revisor for 2 år
9) Eventuelt
10) Kåring af årets skjoldmø / viking

Se mere detaljeret dagsorden:

Indkomne forslag

Forslag 1 – Revision af klubbens vedtægter/stillet af Jomsborgs bestyrelse.
Se forslag

Forslag 2-6 : Fem forslag stillet af Henrik Falk Søndergaard.
Se forslag

Årsregnskab 2013-14 og Budget 2014-2015

 Vigtige datoer i klubben

kalenderjomsborg3 kalenderjomsborg4 kalenderjomsborgsidstedag